Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
672/QĐ-BCT27/02/2020 Quyết định của Bộ Công Thương bổ sung danh mục máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được
22/2019/TT-BKHCN20/12/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang chụp vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế
17/2019/TT-BKHCN10/12/2019 Thông tư 17/2019/TT-BKHCN hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
20/2019/TT-BKHCN10/12/2019 Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam.
07/2019/TT_BKHCN26/07/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
60/2019/NĐ-CP05/07/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
59/2019/NĐ-CP01/07/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
2133/QĐ-UBND25/06/2019 Quyết định về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
51/2019/NĐ-CP13/06/2019 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
01/2019/TT-BKHCN30/05/2019 Quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
13/2019/NĐ-CP01/02/2019 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
17/2018/TT-BKHCN10/12/2018 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
10/2018/NQ-HĐND06/12/2018 Nghị quyết ban hành quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước.
14/2018/TT-BKHCN15/11/2018 Thông tư ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế
157/QĐ-SKHCN12/11/2018 Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
3449/QĐ-UBND12/11/2018 Quyết định công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
34/2018/QĐ-UBND02/11/2018 Quyết định Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
147/QĐ-SKHCN22/10/2018 Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
08/2018/TT-BKHCN15/06/2018 Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
19/QĐ-SKHCN29/01/2018 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
123456
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết