Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
3871/QĐ-BKHCN31/12/2020 Quyết định phê duyệt chuẩn đo lường Quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia
2509/QĐ-ĐL29/12/2020 Quyết định về việc Ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
09/2020/TT-BKHCN25/12/2020 Thông tư quy định các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư
130/2020/NĐ-CP30/10/2020 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
04/2020/TT-BKHCN28/09/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao
1294/QĐ-TTg24/08/2020 Quyết định số của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
90/2020/NĐ-CP13/08/2020 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
02/2020/TT-BKHCN10/08/2020 Thông tư hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
03/2020/TT-BKHCN10/08/2020 Thông tư ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ"
672/QĐ-BCT27/02/2020 Quyết định của Bộ Công Thương bổ sung danh mục máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được
26/2019/TT-BKHCN25/12/2019 Thông tư Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
22/2019/TT-BKHCN20/12/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang chụp vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế
19/2019/TT-BKHCN10/12/2019 Thông tư Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
20/2019/TT-BKHCN10/12/2019 Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam
17/2019/TT-BKHCN10/12/2019 Thông tư 17/2019/TT-BKHCN hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
20/2019/TT-BKHCN10/12/2019 Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam.
07/2019/TT_BKHCN26/07/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
60/2019/NĐ-CP05/07/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
59/2019/NĐ-CP01/07/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
03/2019/TT-BKHCN26/06/2019 Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
1234567
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết