Thông báo triển khai nhiệm vụ KH&CN đặt hàng trực tiếp thuộc kế hoạch KH&CN năm 2022
Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo đến các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh đặt hàng trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch KH&CN năm 2022 dưới dạng Đề án khoa học, Đề tài KH&CN cần thực hiện một số nội dung sau:
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022
Sở KH&CN xin thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, gửi Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 09 nhiệm vụ như sau:
Hội nghị công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
Ngày 31/12/2021, tại Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2021. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức vừa trực tiếp, vừa trực tuyến.
Thực hiện khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Nhằm phục vụ cho hoạt động xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Bộ Tư pháp tổ chức đợt khảo sát để nắm bắt nhu cầu về hỗ trợ pháp lý của các doanh nghiệp theo Công văn số 4581/BTP-PLDSKT ngày 03/12/2021 Về việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cử đầu mối thực hiện và khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý.
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020
Liên kết