Chi bộ một trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức sinh hoạt định kỳ
Theo chương trình kế hoạch công tác Đảng năm 2022, sáng ngày 23/11/2022, Chi bộ một trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức sinh hoạt định kỳ
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2022 (lần 2)
Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Sở KH&CN) thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn 02 đề tài như sau:
Khánh Hòa: ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn Khánh Hòa
Ngày 23/9/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị quyết số 11/2022/NQ- HĐND về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn Khánh Hòa.
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa
Liên kết