Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng
Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng. Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với nhan đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" đã được Báo điện tử VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu ngày 31/8/2020.
Hội nghị lần thứ 18 Liên hợp Thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN
Nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của Liên hợp thư viện, đẩy mạnh hợp tác phát triển nguồn tin giữa các cơ quan thông tin - thư viện Việt Nam. Ngày 08/10/2020, tại TP. Nha Trang, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 18 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 9/2020
Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử (Hiệu lực thi hành từ ngày 07/10/2020).
Hưởng ứng ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2020 “Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh - Protecting the planet with standards”
Vào dịp này hàng năm, ba tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu thế giới ISO, ITU và IEC đều thống nhất đưa ra một chủ đề mới với các mục tiêu khác nhau. “Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh - Protecting the planet with standards” là chủ đề của ngày Tiêu chuẩn Thế giới của năm 2020.
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020
Liên kết