Triển khai tham mưu xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa
Ngày 15/3/2021, Sở KH&CN có văn bản số 299/SKHCN-QLKH gửi các sở, ban ngành, địa phương và các viện, trường trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là các đơn vị) để phổ biến Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030; đồng thời kiến nghị các đơn vị đề xuất các dự án, nhiệm vụ có liên quan căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao.
Công bố kết quả họp Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ II năm 2021 tỉnh Khánh Hòa
Kết quả 10/12 công trình được Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh thông qua và thống nhất đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ II năm 2021.
Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch Hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phâm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021
Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Sở KH&CN) triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đặt hàng tuyển chọn bổ sung thuộc kế hoạch KH&CN năm 2021 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 02/4/2021.Sở KH&CN xin thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, gửi Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020
Liên kết