Chương trình đào tạo khởi nghiệp tinh gọn X-Startup @ Social Khánh Hòa 2018


Mục tiêu chính của chương trình là cung cấp cho học viên một cách toàn diện những Kiến thức (Knowledge) – Tư duy (Mindset) – Kỹ năng (Skillset) và Công cụ (Toolset) cần thiết để thành công trong 3 năm đầu khởi sự kinh doanh. Chương trình được thiết kế giảng dạy bởi YUP- đơn vị đầu tiên và uy tín, với tầm nhìn kiến tạo nên hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp bài bản, giúp cho Việt Nam có thêm nhiều doanh nhân có tâm và có tầm.

Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình canh tác, bảo quản 03 giống xoài: Cát Hòa Lộc, Úc và Canh Nông tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hồ Huy Cường

Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp vào tuần thứ IV tháng 8/2018 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa
Triển khai đề án “Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa”
Đề án tập trung vào 04 nội dung chính, cụ thể: Cơ sở lý luận về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thực trạng tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2018; Thực trạng quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa; Các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.
Danh mục văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, xuất nhập khẩu 6/2018

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
|<<    <   
12345678[9]10111213141516
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa
Liên kết