Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0)
Bộ Thông tin và truyền thông vừa có văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 về việc hướng dẫn triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0) đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.
Ngày 11/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 569/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) đến năm 2030.
Hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam (01/6 – 08/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2022
Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm nay là “Hồi sinh: Cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững
Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) năm 2022 “Building a shared future for all life”– “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”
Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Building a shared future for all life”– “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”, nhằm hướng đến việc tạo động lực và hỗ trợ cho khung đa dạng sinh học toàn cầu
|<<    <   
1234567[8]9101112131415
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa
Liên kết