Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Ngày 23/8/2019, thay mặt Bộ Chính trị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ký ban hành Kết luận số 56-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Gắn khoa học công nghệ với đổi mới sáng tạo, phát triển KT-XH
Những tháng cuối năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học-công nghệ, đẩy nhanh lập các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học trong chống dịch, tăng năng lực cạnh tranh
Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong kiểm soát dịch và điều trị bệnh, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Kế hoạch về phòng, chống dịch và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại Sở KH&CN
Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 1145/KH-SKHCN về phòng, chống dịch và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại Sở KH&CN. Theo đó, công khai Cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, chống dịch tại đơn vị như sau:
|<<    <   
123456[7]891011121314
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa
Liên kết