Phát động cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng
Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo (sau đây gọi chung là dự án), nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội của đất nước, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.
Tập huấn kỹ năng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Từ ngày 15 – 18/8/2017, Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức 02 Lớp tập huấn kỹ năng duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan HCNN tỉnh Khánh Hòa.

Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” lần thứ nhất năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 1838/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017”, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” lần thứ nhất năm 2017 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/pages/homes.aspx.
Phát động Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018
Tổng LĐLĐ VN phát động Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018 với chủ đề: “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, vì quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn của đoàn viên và người lao động”. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả đổi mới trong tổ chức, hoạt động của các cấp công đoàn, những đóng góp của tổ chức Công đoàn VN vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đồng thời tuyên truyền về vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, góp phần tập hợp, phát triển đoàn viên công đoàn.
|<<    <   
12345[6]78910111213
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa
Liên kết