Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021 (Giải Búa liềm vàng tỉnh Khánh Hòa)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021 và phát động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 như sau:
Ưu tiên cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất vaccine
Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục xây dựng chiến lược, chương trình quốc gia để nghiên cứu sản xuất, chuyển giao công nghệ vaccine, đặc biệt là vaccine phòng COVID-19.
Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Mô hình phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của cộng đồng tại Khánh Hòa”
Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội chủ trì thực hiện; TS. Phạm Bích Ngọc làm chủ nhiệm đề tài. Qua 17 tháng triển khai thực hiện, đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo thuyết minh được phê duyệt, đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu, có một số sản phẩm vượt trội so với đặt hàng.
Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 4474/KH-UBND ngày 25/5/2021 về việc triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025.
|<<    <   
12[3]45678910
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa
Liên kết