Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm quý I/2015
Theo báo cáo UBND của tỉnh, tình hình kinh tê- xã hội của tỉnh quý 1/2015 tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng khá so với cùng kỳ năm trước: GDP tăng 7,11% (trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,03%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,64%, dịch vụ tăng 7,83%); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,39% (trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 8,69%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 8,36%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 10,44%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,59%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 13,71%; kim ngạch xuất khẩu tăng 50,47%; thu nội địa đạt 29,43% dự toán,…
Hội nghị Công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Nha Trang”
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị Công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Nha Trang”. Sau thời gian thực hiện 12 tháng (10/2013 - 10/2014), Văn phòng luật sư Hoàng Danh với vai trò là chủ trì và tư vấn chính trong việc triển khai các nội dung và tổ chức thực hiện các hoạt động của dự án “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Nha Trang” cho sản phẩm yến nguyên chất được khai thác từ tổ yến đảo thiên nhiên và tổ yến nuôi trong nhà” đã thực hiện thành công dự án
Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, chất lượng sét bùn và nước khoáng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý phục vụ du lịch nghỉ dưỡng và hỗ trợ chữa bệnh
Hội đồng KH&CN tỉnh vừa thông qua thuyết minh đề tài “Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, chất lượng sét bùn và nước khoáng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý phục vụ du lịch nghỉ dưỡng và hỗ trợ chữa bệnh” do TS. Ngô Tuấn Tú, Liên đoàn Phó Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung làm chủ nhiệm.
Hội đồng KH&CN tỉnh thông qua thuyết minh giai đoạn 2 đề tài “Ứng dụng trồng cây ca cao (Theobroma cacao L.) tại Khánh Hòa”
Hội đồng KH&CN tỉnh vừa thông qua thuyết minh giai đoạn 2 đề tài “Ứng dụng trồng cây ca cao (Theobroma cacao L.) tại Khánh Hòa” do ThS. Hoàng Vinh (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ) tiếp tục làm chủ nhiệm, được thực hiện  trong 2 năm (2015 -2017)
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa
Liên kết