Văn bản mới quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
Ngày 15/7/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN (gọi tắt là Thông tư) quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn (gọi tắt là HĐGS) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/8/2014, đồng thời bãi bỏ Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy định về việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng” và Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN ngày 8/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường”.
Thông tư quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.
Thực hiện Luật năng lượng nguyên tử, ngày 08/11/2012 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN quy định, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật và hành chính để kiểm soát an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng. Liên quan đến việc bảo đảm an toàn bức xạ trong lĩnh vực y tế, ngày 09/6/2014, Liên Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2014.
Theo đó, các cơ sở y tế có sử dụng các thiết bị bức xạ cần quan tâm thực hiện đối với nguyên tắc chung về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế quy định tại Điều 3; các yêu cầu về kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị bức xạ quy định tại Điều 9; quy định hồ sơ an toàn bức xạ tại Điều 24 và quy định kích thước phòng đặt thiết bị bức xạ tại phụ lục I của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT.
Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch Khánh Hòa

Hội đồng KH&CN tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch Khánh Hòa” do bà Phan Thanh Trúc (Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ nhiệm).

Trong 2 năm (7/2012-7/2014) thực hiện, đề tài đã đánh giá thực trạng và tiềm năng của các cơ sở sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất hệ thống các giải pháp để phát triển các cơ sở sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  đến năm 2020.
Đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện đề tài cấp cơ sở
Căn cứ quy định tại Điều 10 và Điều 12 tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN); thực hiện chức năng quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đề nghị các đơn vị chủ trì, thực hiện đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu năm 2013 và chuẩn bị nghiệm thu năm 2014 đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu.
|<<    <   
7891011121314[15]16171819202122
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa
Liên kết