Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2016

Nhằm triển khai danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, bắt đầu thực hiện năm 2016, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 10/8/2016;

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa xin thông báo và mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài:

Sở KHCN hướng dẫn tháo gỡ một số vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ
Qua thanh tra chuyên đề khoa học và công nghệ năm 2016 về đo lường trong kinh doanh vàng, về tiêu chuẩn, chất luợng và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa nhận thấy các đơn vị sản xuất, kinh doanh vàng trang sức còn vướng mắc trong việc thực hiện một số quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-KHCN ngày 26/9/2016 Quy định quản lý về đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
Kết luận thanh tra về đo lường trong kinh doanh vàng, về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên địa bàn tỉnh
Từ ngày 28/7/2016 – 23/9/2016, Đoàn Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thanh tra chuyên ngành về đo lường trong kinh doanh vàng, về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ đã có kết luận như sau:
|<<    <   
4567891011[12]13141516171819
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa
Liên kết