Đoàn thanh niên Sở Khoa học và Công nghệ hưởng ứng phong trào Tết trồng cây
Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan cơ quan, bảo vệ môi trường, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên Sở về mục đích, lợi ích và ý nghĩa Tết trồng cây
Ban hành chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
Mục tiêu cụ thể của Chương trình là phát triển và làm chủ được 20 công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao của doanh nghiệp.
Thông báo tổ chức Khóa đào tạo Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng của Thủ tướng Chính phủ tặng cho những tổ chức, doanh nghiệp áp dụng hiệu lực và hiệu quả các mô hình, hệ thống quản lý tiên tiến, có thành tích nổi bật trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động
Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, năng lực cạnh tranh quốc gia
Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, triển khai các hướng nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, nhất là các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp.
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa
Liên kết