21/03/2023 16:24        

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bà Lê Vinh Liên Trang - Giám đốc Sở và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở KH&CN nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; căn cứ Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”, Thông tri số 03-TT/TU ngày 18/5/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thực hiện Kế hoạch số 27/KH-LĐ ngày 23/5/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thực hiện Kế hoạch số 15/KH-VC ngày 09/6/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Viên chức Khánh Hòa, được sự  nhất trí của Công đoàn Viên chức tỉnh và Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ. Ngày 20/3/2023, Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023–2028, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2023–2028; tham gia góp ý kiến vào văn kiện của Đại hội cấp trên; bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu Đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Thu Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng chí Lê Vinh Liên Trang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cùng 61 đoàn viên công đoàn được triệu tập.

Đại hội được nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022. Sau đó Đại hội đã thảo luận các báo cáo.

Cũng tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở KH&CN nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí (3 nam, 2 nữ) là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; có phẩm chất, có năng lực tiêu biểu cho phong trào cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động công đoàn, đại diện cho trí tuệ tập thể đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bầu 2 đồng chí chính thức tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên và bầu 1 đồng chí dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Thu Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở Sở KH&CN nhiệm kỳ qua, tạo ra được nhiều dấu ấn trong thi đua Khối công đoàn về các lĩnh vực: thi đua, sáng kiến, thể thao, văn nghệ… nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đề ra.

H.Nhung

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết