21/02/2023 15:16        

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023

Ngày 31/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 740/KH-UBND về việc Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023 với những nội dung cụ thể sau:

Mục đích, yêu cầu: 

- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường
học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập

- Khẳng định vai trò; tôn vinh giá trị của sách; tôn vinh những người tham gia sáng tác, xuất bản, phát hành, quảng bá sách.

- Nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

- Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2023 được tổ chức kết hợp lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4) tạo thành chuỗi các hoạt động phong phú, đa dạng, nhưng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được tổ chức đảm bảo ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, mang tính văn hóa – giáo dục cao, đồng thời đảm bảo thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

 Thời gian: Từ ngày 20/4/2023 đến ngày 23/4/2023, trong đó tập trung cao điểm vào ngày 21/4/2023.

- Khẩu hiệu tuyên truyền:

+ “Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4.

+ “Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4”

*Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết