10/03/2023 14:34        

Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương năm 2023

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực, trình độ quản lý hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cán bộ công chức, viên chức lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương, Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) tiến hành tổng hợp nhu cầu của các địa phương về đào tạo bồi dưỡng cho công chức, viên chức năm 2023.

Học viện trân trọng đề nghị Quý đơn vị cung cấp thông tin và đăng ký nhu cầu bồi dưỡng thông qua Phiếu đăng ký gửi kèm.

Phiếu đăng ký nhu cầu bồi dưỡng của Quý đơn vị xin gửi về Học viện trước ngày 14/3/2023 theo địa chỉ: Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo, số 38 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT 024.38265451; Email: visti@most.gov.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Bùi Hải Cường - Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo; ĐT: 0902955269.

Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo rất mong nhận được sự quan tâm tham gia hợp tác của Quý đơn vị.

*Phiếu đăng ký tảI về tại đây

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết