02/03/2023 14:26        

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2023

Sáng ngày 28/02/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng với sự tham dự của trên 150 đại biểu là lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể cấp tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh, thành viên Hội đồng thẩm định CCHC tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo cấp ủy cấp huyện, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh về tham dự.

Năm 2022, số lượng cơ quan, đơn vị xếp hạng TỐT và KHÁ không thay đổi so với năm 2021, cụ thể: xếp hạng TỐT (đạt từ 85% trở lên) có 30/43 cơ quan (chiếm 69,8%), gồm: 16 Sở, 4 cơ quan ngành dọc, 3 đơn vị cấp huyện, 7 đơn vị sự nghiệp; xếp hạng KHÁ (đạt từ 75% trở lên) có 13/43 cơ quan (chiếm 30,2%), gồm: 5 Sở, 2 cơ quan ngành dọc, 5 đơn vị cấp huyện và 1 đơn vị sự nghiệp. Đây là năm đầu tiên ghi nhận không có cơ quan xếp hạng TRUNG BÌNH hoặc YẾU kể từ khi tỉnh triển khai đánh giá, xếp hạng CCHC đến nay.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu, năm 2023, các sở, ngành cần chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai xây dựng cơ chế chính sách đầu tư, tài chính ngân sách và phân cấp quản lý đặc thù phát triển tỉnh; tập trung triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh. Bên cạnh đó, cần tham mưu hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về cơ chế đặc thù và cơ chế, chính sách được phân cấp cho tỉnh; thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả công tác tổ chức bộ máy, bố trí nguồn nhân lực; tập trung triển khai các nghị định của Chính phủ về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện hiệu quả, kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục tinh giản biên chế theo lộ trình; nâng cao hiệu quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc “4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại chỗ).

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 33 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2022. Sở KH&CN được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân.

H.Nhung

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết