22/02/2023 16:56        

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối các Sở quản lý nhà nước 1

Sáng ngày 22/2/2023, Khối các Sở quản lý nhà nước (Khối 1) gồm các sở: Thông tin và Truyền thông; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngoại vụ; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thể thao; Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng khối năm 2023, Sở Y tế làm Phó Trưởng khối.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Huỳnh Mạnh Thắng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo: Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cùng lãnh đạo chính quyền, Công đoàn và cán bộ làm công tác thi đua của 07 Sở trong Khối.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Huỳnh Mạnh Thắng đề nghị các thành viên Khối tiếp tục phát huy các thành tích kết quả đạt được của những năm trước, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh về việc phát động Phát động phong trào “Thi đua thực hiện nhiêm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2023”, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, tạo ra nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực với hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình và thực tiễn của đơn vị. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, với tinh thần thi đua chung trong toàn tỉnh, các đơn vị thành viên Khối thi đua các Sở quản lý nhà nước 1 thống nhất ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

H.Nhung

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết