10/02/2023 14:31        

Mời tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023

Để tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia các tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp trong việc nâng cao năng suất chất lượng, nâng cao vị thế các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023.

Giải thưởng chất lượng quốc gia là Giải thưởng Nhà nước duy nhất về chất lượng được Thủ tướng Chính phủ trao tặng; Giải thưởng được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dư­ơng (APQO).

Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia, đề nghị nộp Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023 (theo mẫu) trước ngày 28/02/2023 và hồ sơ tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023 trước ngày 15/4/2023, về địa chỉ sau đây:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: 37 đường Hùng Vương, thành phố Nha Trang

Điện thoại: 0258 3524274, 0258 3522555

 Sau khi nhận được Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023 của tổ chức, doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cử công chức hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể cách thức viết báo cáo, lập hồ sơ tham dự; đồng thời thông tin, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tham gia tập huấn nghiệp vụ Giải thưởng chất lượng quốc gia do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp./.

Thông tin chi tiết xem tại đây:

- Thông báo tham dự

- Đơn đăng ký tham dự

LanCC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết