03/02/2023 09:58        

Thông báo kế hoạch triển khai hoạt động Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022 – 2023

Ngày 16/01/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã gửi đến các Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh/thành phố Công văn số 143/TĐC-TCCL về thông báo Kế hoạch triển khai hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022 - 2023.

Theo Kế hoạch, tiến độ triển khai các hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023 yêu cầu thực hiện sớm hơn so với những năm trươc đây. Trong đó, thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023 từ các Hội đồng sơ tuyển trước ngày 15/7/2023.

* Chi tiết nội dung hoạt động và tiến độ thực hiện xem tại Công văn số 143/TĐC-TCCL (Xem tại đây)./.

LanCC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết