07/01/2023 09:29        

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

Sau khi rà soát số lượng viên chức, căn cứ nhu cầu tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Trung tâm), Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Mục đích: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp theo số lượng người làm việc đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Sở KH&CN (Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 và Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa), đồng thời đảm bảo đủ nhân sự để Trung tâm thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu: Tuyển chọn viên chức sự nghiệp nhằm bổ sung đội ngũ viên chức tại Trung tâm có đủ năng lực trình độ chuyên môn, đảm bảo chất lượng và đúng chức danh nghề nghiệp theo quy định.

3. Nhu cầu, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng và tiếp nhận vào làm viên chức: Phụ lục 1 đính kèm.

4. Đối tượng: Là người đã tốt nghiệp các trình độ đào tạo theo yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của ngạch đăng ký tham gia dự tuyển.

5. Điều kiện đăng ký dự tuyển (Điều 22 Luật Viên chức):

5.1. Người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên (tính từ thời điểm đăng ký dự tuyển);

- Có đơn xin đăng ký dự tuyển (theo mẫu), có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc.

5.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Người đăng ký dự tuyển viên chức phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

7. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP):

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng nộp đầy đủ hồ sơ dự tuyển (kèm theo bản gốc để đối chiếu):

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Hồ sơ được đựng trong bì giấy cỡ lớn (24 x 36) cm. Trường hợp trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển;

8. Ưu tiên trong tuyển dụng (Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP)

- Cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 đối với: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

- Cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 đối với: Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động. - Cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 đối với: Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong.

- Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được công điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

9. Thời gian:

(Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm).

10. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa, Nhà C3, Khu Liên cơ số I, Số 1 Trần Phú, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.

Lưu ý: Nếu có thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo cụ thể sau.

11.Nội dung tài liệu ôn tập:

(Chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm hoặc tham khảo tại mục Công chức viên chức).

*Xem chi tiết Kế hoạch và các Phụ lục tại đây

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết