08/12/2022 14:28        

Đề tài: nghiên cứu ứng dụng bóng cắt (cutting balloon) trong can thiệp tổn thương mạch vành canxi hoá (từ 11/2022 đến 4/2025)

1. Tên nhiệm vụ: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÓNG CẮT (CUTTING BALLOON) TRONG CAN THIỆP TỔN THƯƠNG MẠCH VÀNH CANXI HOÁ.

  2. Cấp quản lý nhiệm vụ:

 Quốc gia

 Bộ

 Tỉnh

 Cơ sở

  3. Mức độ bảo mật:

 Bình thường

 Mật

 Tối mật

 Tuyệt mật

4. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2022-30204-ĐL

5. Tên tổ chức chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

- Họ và tên thủ trưởng: Phan Hữu Chính

- Địa chỉ: 19 Yersin - Lộc Thọ - Nha Trang

- Website: : www.benhvienkhanhhoa.org.vn

Tỉnh/thành phố: Khánh Hòa

Fax: 0258.3822.175     

6. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Khánh Hòa

7. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Họ và tên: Nguyễn Minh Khoa

- Giới tính: Nam

- Trình độ học vấn: CKI

- Chức danh khoa học:

- Chức vụ:  Phó trưởng khoa

- Điện thoại: 0905572667

- E-mail: minhkhoa69@gmail.com

8. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi rõ tên, chức danh khoa học và học vị):

- BS.CKI Nguyễn Minh Khoa - Chủ nhiệm đề tài

- BS. Nguyễn Thế Phương - Thư ký đề tài

- PGS.TS.BS Huỳnh Văn Thưởng - Thành viên

- ThBs. Phạm Công Nhựt - Thành viên

- BS.CKI.Đào Cao Nhân - Thành viên

- BS. Trần Thị Ngọc Thuý - Thành viên

- BS. Trần Vũ Hoàng - Thành viên

- CN. Lương Công Nhân - Thành viên

9. Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu 1: Đánh giá tính hiệu quả và tính an toàn của bóng cắt (cutting balloon) trong can thiệp tổn thương mạch vành canxi hoá.

Mục tiêu 2: Xác định tỷ lệ các biến cố tim mạch 01 năm sau can thiệp tổn thương mạch vành canxi hoá có sử dụng bóng cắt.

10. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

 -Nội dung 1: Báo cáo chuyên đề về tổng quan tài liệu về tần suất, tính hiệu quả, tính kinh tế và tính ổn định và xây dựng quy trình can thiệp tổn thương mạch vành canxi hoá có sử dụng bóng cắt .

-Nội dung 2: Đánh giá kết quả ngay sau khi can thiệp tổn thương mạch vành canxi hoá có sử dụng bóng cắt.

-Nội dung 3: Xác định tỷ lệ biến cố tim mạch 01 năm sau can thiệp tổn thương mạch vành canxi hoá có sử dụng bóng cắt.

11. Lĩnh vực nghiên cứu:(3)  Y dược

12. Mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm vụ:(4)

13. Phương pháp nghiên cứu:

*Nội dung 1. Báo cáo chuyên đề về tổng quan tài liệu về tần suất, tính hiệu quả, tính kinh tế và tính ổn định và xây dựng quy trình can thiệp tổn thương mạch vành canxi hoá có sử dụng bóng cắt.

- Tổng hợp các nghiên cứu về tần suất bệnh mạch vành có tổn thương canxi hoá và các phương pháp điều trị từ các tác giả trong nước và ngoài nước.

*Nội dung 2: Đánh giá kết quả ngay sau khi can thiệp tổn thương mạch vành canxi hoá có sử dụng bóng cắt.

- Bệnh nhân đủ tiêu chuẩn đưa vào nghiên cứu, tiến hành xử dụng bóng cắt để chuẩn bị tổn thương trước khi can thiệp đặt stent và đánh giá sau can thiệp tại các thời điểm như nội viện, theo dõi mỗi 02 tháng 01 lần, tại thời điểm 12 tháng bệnh nhân được nhập viện tiến hành chụp mạch vành kiểm tra để đánh giá các thông số.

- Thiết kế nghiên cứu: Can thiệp lâm sàng không ngẫu nhiên.

- Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện.

   + Tiêu chuẩn chọn bệnh:

-         Bệnh nhân từ 18 đến 75 tuổi.

-         Tổn thương động mạch vành nguyên phát.

-         Tổn thương hẹp động mạch vành có ý nghĩa (hẹp > 70% đường kính (QCA) hoặc diện tích lòng mạch tối thiểu < 4 mm2 (IVUS) các nhánh không phải tổn thương thân chung, Hẹp > 50% thân chung hoặc diện tích lòng mạch tối thiểu trên IVUS < 6 mm2).

-         Bệnh nhân có tổn thương mạch vành canxi hoá trên chụp mạch và IVUS

-         Đường kính mạch máu tổn thương từ 2,5 mm đến 4,0 mm.

    + Tiêu chuẩn loại trừ:

-         Choáng tim.

-         Tổn thương vôi hoá không đi dây dẫn qua được hoặc không đưa bóng Score vượt qua được tổn thương.

-         Nhồi máu cơ tim cấp có kèm theo suy hô hấp.

-         Suy tim EF < 30%.

-         Có bệnh phối hợp nặng kèm theo (ung thư giai đoạn cuối, STM gđoạn cuối).

-         Dị ứng với thuốc kháng kết tập tiểu cầu ( Aspirin, Clopidogrel, Ticargelor ), Thuốc cản quang.

-         BN không đồng ý tham gia nghiên cứu.

- Kỹ thuật sử dụng: Kỹ thuật can thiệp mạch vành, Kỹ thuật siêu âm nội mạch

•        Khám lâm sàng 30 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn đưa vào nghiên cứu

•        Làm các cận lâm sàng ( XN: công thức máu, chức năng thận, chức năng gan, Xquang tim phổi, siêu âm tim )

•        Chụp động mạch vành (DSA) và dùng IVUS để xác định vị trí tổn thương canxi hoá

•        Can thiệp mạch vành.

    * Nội dung 3: Xác định tỷ lệ biến cố tim mạch 01 năm sau can thiệp tổn thương mạch vành canxi hoá có sử dụng bóng cắt.

•        Bệnh nhân được khám lâm sàng lần 4 đến lần 9 (30 bệnh nhân) 01 lần/ 02 tháng sau khi đặt stent (ghi nhận các triệu chứng lâm sàng hoặc các biến cố xảy ra trong quá trình theo dõi);

•        Bệnh nhân được được tái khám lần thứ 10 sau 12 tháng và hướng dẫn bệnh nhân nhập viện chụp mạch vành

•        Bệnh nhân tiến hành làm các cận lâm sàng (đo ECG, siêu âm tim, Các xét nghiệm: công thức máu, đông cầm máu, đánh giá chức năng thận…)

•        Tiến hành chụp mạch vành lần 3 (DSA có hoặc không có siêu âm nội mạch IVUS hoặc chụp MSCT mạch vành)

•        Tiến hành phân tích các dữ liệu chụp mạch vành lần 3 sau 12 Tháng

•        Khám lâm sàng lần thứ 11 sau khi chụp mạch vành và lần 12 trước khi xuẩt viện.

14. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài “Nghiên cứu ứng dụng bóng cắt (cutting balloon) trong can thiệp tổn thương mạch vành canxi hóa”.

- Báo cáo tóm tắt đề tài.

- Các báo cáo chuyên đề: Chuyên đề 1: Tổng quan tài liệu về tần suất, tính hiệu quả, tính kinh tế và tính ổn định của phương pháp sử dụng, xây dựng quy trình can thiệp tổn thương mạch vành canxi hoá có sử dụng bóng cắt; Chuyên đề 2: Đánh giá kết quả ngay sau khi can thiệp tổn thương mạch vành canxi hoá có sử dụng bóng cắt; Chuyên đề 3: Xác định tỷ lệ biến cố tim mạch 01 năm sau can thiệp tổn thương mạch vành canxi hoá có sử dụng bóng cắt.

- Kỷ yếu 01 hội thảo khoa học.

- 02 bài báo được đăng trên tạp chí Y học trong nước.

- Kết quả tham gia đào tạo sau đại học: 01 Bác sĩ chuyên khoa I. 

15. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

Kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng cho tất cả các bệnh viện trong nước có đơn vị tim mạch can thiệp, giúp giảm các ca chuyển viện, nâng cao hiệu quả điều trị từ đó giúp giảm các chi phí cho bệnh nhân.

16. Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 11/2022 đến hết tháng 4/2025.

17. Kinh phí được phê duyệt:  993.795.000 đồng

Trong đó kinh phí SNKH cấp:  993.795. 000 đồng.

18. Quyết định phê duyệt: số Quyết định 193/QĐ-SKHCN ngày 04 tháng 11 năm 2022  của Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa.

19. Hợp đồng thực hiện: số 1770/HĐ-SKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2022.

Th.Quyên
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết