08/12/2022 14:22        

Đề tài: ứng dụng hệ thống picco trong điều trị sốc nhiễm khuẩn có hoặc không có lọc máu liên tục (9/2022 đến 02/2024)

1. Tên nhiệm vụ: ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PiCCO TRONG ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM KHUẨN CÓ HOẶC KHÔNG CÓ LỌC MÁU LIÊN TỤC.

  2. Cấp quản lý nhiệm vụ:

 Quốc gia

 Bộ

 Tỉnh

 Cơ sở

  3. Mức độ bảo mật:

 Bình thường

 Mật

 Tối mật

 Tuyệt mật

4. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2022-30208-ĐL

5. Tên tổ chức chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

- Họ và tên thủ trưởng: Phan Hữu Chính

- Địa chỉ: 19 Yersin - Lộc Thọ - Nha Trang

- Website: : www.benhvienkhanhhoa.org.vn

  • Tỉnh/thành phố: Khánh Hòa
  • Fax: 0258.3822.175     

6. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Khánh Hòa

7. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Họ và tên: NGUYỄN LƯƠNG KỶ

- Giới tính: Nam

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ

- Chức danh khoa học:

- Chức vụ:  Trưởng khoa

- Điện thoại: : 0914086246

- E-mail:

8. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi rõ tên, chức danh khoa học và học vị):

- TS. BS.  Nguyễn Lương Kỷ - Chủ nhiệm đề tài

- Bác sĩ CKI. Bùi Tuấn Anh - Thư ký đề tài

- Bác sĩ CK I. Trần Minh Thành - Thành viên chính

- BS. CKI. Nguyễn Hoài Lâm - Thành viên chính

- Bác sĩ. Trần Hồng Quân - Thành viên chính

- Bác sĩ Lăng Thái Hòa - Thành viên

- BS. Đào Ngọc Anh - Thành viên

- BS. Đinh Việt Hùng - Thành viên

- BS. Nguyễn Đức Long - Thành viên

- Cử nhân. Điều dưỡng trưởng. Huỳnh Đức Hùng – Thành viên

9. Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá đặc điểm huyết động bằng hệ thống PiCCO trong sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng.

-Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng có lọc máu liên tục và hồi sức huyết động qua hệ thống PiCCO.

10. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

-Nội dung 1: Xây dựng chuyên đề tổng quan về sốc nhiễm khuẩn, lọc máu liên tục và ứng dụng hệ thống PiCCO trong hồi sức.

-Nội dung 2: Khám đánh giá và thực hiện các thủ thuật trên bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn. Mô tả các đặc điểm huyết động theo hệ thống PiCCO.

-Nội dung 3: Đánh giá bệnh nhân tại các thời điểm và xác định mức độ cải thiện các chỉ số huyết động sau khi hồi sức theo mục tiêu dưới hướng dẫn PiCCO.

- Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả điều trị.

11. Lĩnh vực nghiên cứu:(3)  Y dược

12. Mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm vụ:(4)

13. Phương pháp nghiên cứu:

*Nội dung 1. Xây dựng chuyên đề tổng quan về sốc nhiễm khuẩn, lọc máu liên tục và ứng dụng hệ thống PiCCO trong hồi sức .

Nhóm nghiên cứu tìm và tổng hợp tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến sốc nhiễm khuẩn, LMLT và ứng dụng hệ thống PiCCO trong hồi sức. Tiến hành đánh giá, phân tích các nghiên cứu được chọn, sau đó xây dựng chuyên đề tổng quan về hệ thống PiCCO trong hồi sức sốc nhiễm khuẩn có lọc máu liên tục.

+ Xây dựng quy trình kĩ thuật đo cung lượng tim PiCCO và trình bệnh viện phê duyệt, xây dựng lưu đồ hệ thống PiCCO trong hồi sức sốc nhiễm khuẩn thông qua các tài liệu, quy trình kỹ thuật Bộ Y tế.

*Nội dung 2: Khám đánh giá và thực hiện các thủ thuật trên bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.  Mô tả các đặc điểm huyết động theo hệ thống PiCCO.

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp, tiến cứu.

Cỡ mẫu: 40 bệnh nhân.

Tiêu chuẩn chọn bệnh:

+ Các bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn theo SEPSIS 3 (mục 15.1, trang 5)

+ Tuổi ≥ 16.

Tiêu chuẩn loại trừ:

+ Các điều kiện dẫn tới sai số PiCCO như bệnh lý van tim, cầu nối (shunt) trong tim, cắt phổi, loạn nhịp nặng…

+ Rối loạn đông máu nặng.

+ Các tình trạng không đặt được catheter động mạch đùi 2 bên: ghép động mạch, bỏng…

+ Bệnh nhân hoặc gia đình không đồng ý tham gia nghiên cứu.

  Kỹ thuật sử dụng: Các kỹ thuật được tiến hành theo Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức - Cấp cứu và Chống độc – Bộ Y tế [1].

   Kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nhánh dưới siêu âm (Mã kỹ thuật I-8 theo Bộ Y tế).

   Kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch đùi 2 nhánh dưới siêu âm (Mã kỹ thuật I-172 theo Bộ Y tế).

   Kỹ thuật đặt catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm nhiệt độ và áp lực (Mã kỹ thuật I-9 theo Bộ Y tế).

   Kỹ thuật lọc máu liên tục(Mã kỹ thuật I-176 theo Bộ Y tế).

   Kỹ thuật đo PiCCO (Mã kỹ thuật I-23 theo Bộ Y tế).

    * Nội dung 3: Đánh giá lại huyết động tại các thời điểm và xác định mức độ cải thiện các chỉ số huyết động sau khi hồi sức theo mục tiêu dưới hướng dẫn PiCCO.

-Các thành viên nhóm đề tài đánh giá bệnh nhân và sử dụng kỹ thuật thăm dò huyết động theo phương pháp PiCCO và ghi nhận chỉ số tại các thời điểm 1 giờ, 3 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ. Tiếp đó, dựa vào lưu đồ hồi sức theo mục tiêu của hệ thống PiCCO trong hồi sức sốc nhiễm khuẩn tiến hành phân tích các chỉ số huyết động và điều chỉnh lượng dịch truyền, loại và liều vận mạch cho phù hợp đạt đích điều trị.

-Thành viên nhóm nghiên cứu phân tích các dữ liệu xét nghiệm huyết học, sinh hóa ,lactate, ScvO2 tại các thời điểm 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ.

-Nhóm đề tài dùng phần mềm SPSS phân tích sự khác biệt các chỉ số ALTMTT, HATB, ScvO2, lượng nước tiểu, lactat máu và các chỉ số PiCCO tại các mốc 0 giờ, 1 giờ, 3 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ. Dựa trên kết cục là HATB, đánh giá mức độ cải thiện huyết động thông qua hệ thống PiCCO và tìm ra chỉ số trên PiCCO giúp cải thiện huyết động.

      * Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả điều trị.

- Các thành viên trong nhóm đề tài ghi nhận kết quả điều trị sốc nhiễm khuẩn dựa theo các chỉ số: thời gian thoát sốc, thời gian nằm viện và tỉ lệ tử vong, tìm ra các yếu tố tiên đoán độc lập nguy cơ tử vong.

- Các thành viên sử dụng phần mềm SPSS xử lý số liệu tìm ra biến nào thực sự có ý nghĩa trong tiên đoán độc lập nguy cơ tử vong sốc nhiễm khuẩn.

14. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo chuyên đề tổng quan về hệ thống PiCCO trong hồi sức sốc nhiễm khuẩn có lọc máu liên tục.

- Báo cáo Mô tả đặc điểm ALTMTT, huyết áp trung bình, lượng nước tiểu, lactat máu, ScvO2 của bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn lúc vào viện, bằng hệ thống PiCCO.

- Báo cáo Xác định mức độ cải thiện các chỉ số huyết động sau khi hồi sức theo mục tiêu dưới hướng dẫn của hệ thống PiCCO.

-  Báo cáo Xác định thời gian thoát sốc, nằm viện và tỉ lệ tử vong khi phối hợp kỹ thuật lọc máu liên tục và hồi sức huyết động theo hệ thống PiCCO.

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

- Hội thảo khoa học.

- 02 bài báo đăng trên tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh.

15. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

Tại Khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cũng như các bệnh viện có khoa HSTC được trang bị hệ thống PiCCO và máy LMLT.

16. Thời gian thực hiện: 18 tháng; từ tháng 9/2022 đến hết tháng 02/2024.

17. Kinh phí được phê duyệt: 820.025.000 đồng.

Trong đó kinh phí SNKH cấp: 820.025.000 đồng.

18. Quyết định phê duyệt: số Quyết định số  137/ QĐ-SKHCN ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa.

19. Hợp đồng thực hiện: số  1348 /HĐ-SKHCN ngày  09 tháng 09 năm 2022.

 Th.Quyên
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết