01/12/2022 08:41        

Quyết định Công nhận kết quả; giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài KH& cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm nội mạch trong can thiệp tổn thương phức tạp động mạch vành

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm nội mạch trong can thiệp tổn thương phức tạp động mạch vành” do Bệnh viện  Đa khoa tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ trì, Phó giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Huỳnh Văn Thưởng chủ nhiệm đề tài. Thời gian thực hiện: 30 tháng; từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2022..

Ngày 28/11/2022 UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 3225/QĐ-UBND về việc công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm nội mạch trong can thiệp tổn thương phức tạp động mạch vành”.

Xem nội dung Quyết định tại đây

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết