01/12/2022 15:26        

Quyết định công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà”

Đề tài “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà” do Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà là cơ quan chủ trì và KS. Đỗ Anh Thy làm chủ nhiệm đề tài; thời gian thực hiện đề tài: 42 tháng (từ tháng 12/2018 đến tháng 6/2022) (Trong đó thời gian gia hạn là 6 tháng theo Công văn số 1565/SKHCN-QLKH ngày 17/11/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ).

Ngày 28/11/2022 UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 3229/QĐ-UBND về việc công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà”. Theo Điều 3 của Quyết định, kết quả đề tài được bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà để tiếp tục bảo vệ, theo dõi và đề xuất phương án phát triển trồng cây Sâm Ngọc Linh từ kết quả đề tài.

Xem nội dung Quyết định tại đây

C.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết