24/11/2022 10:28        

Chi bộ một trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức sinh hoạt định kỳ

Theo chương trình kế hoạch công tác Đảng năm 2022, sáng ngày 23/11/2022, Chi bộ một trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức sinh hoạt định kỳ.

Nội dung sinh hoạt là các chuyên mục về tư tưởng chính trị, công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác xây dựng, phát triển Đảng và chuẩn bị công tác đánh giá xếp loại chất lượng Đảng viên và Tập thể Cơ sở Đảng. Đồng thời kết hợp thực hiện giám sát chuyên đề hai đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ một về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên.

Đ.Hiền
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết