15/11/2022 16:14        

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

Ngày 08/11/2022, Ủy ban nhân tỉnh ban hành Kế hoạch số 10880/KH-UBND triển khaii Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ Kế hoạch trên Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, cụ thể như sau

- Chủ để“Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”,

Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022.

Bộ nhận diện truyền thông của tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

- Mục tiêu:

Hưởng ứng Tháng hành động là điểm nhấn tạo nên chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở về giới. Tạo sự thu hút quan tâm và chủ động hành động của cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc bảo đảm an sinh xã hội, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái qua đó thúc đẩy bình đẳng giới, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các chính sách an sinh xã hội; bình đẳng giới, ứng phó với bạo lực gia đình; phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chống xâm hại cho phụ nữ và trẻ em.

Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ trẻ em, các thành viên gia đình; giảm thiểu và tiến đến chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em; xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ trẻ em.

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết