04/11/2022 16:47        

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Việt Nam năm 2022

Thực hiện yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn số 4264/BTP-VP ngày 31/10/2022 về việc thông báo tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Việt Nam năm 2022; theo đó, Chương trình Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam; truyền thanh trực tiếp trên Hệ Thời sự, Chính trị - Tổng hợp, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thời gian cụ thể như sau:

- Thời gian: 19h55 - 21h30 ngày 06/11/2022 (Chủ nhật).

- Thành phần tham dự: Các đồng chí đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; Lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tổ chức pháp chế; Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội; các tổ chức xã hội nghề nghiệp; tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; cán bộ, công chức Bộ Tư pháp và các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, địa phương và đại diện các tầng lớp Nhân dân.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, nhằm tôn vinh, nâng cao nhận thức về Hiến pháp, pháp luật, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc./.

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết