11/08/2022 16:54        

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện Techfest năm 2022 tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyế định số  115/QĐ-SKHCN ngày 10/8/2022 Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện Techfest năm 2022 tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Theo đó:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện Techfest năm 2022 tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Cụ thể theo phụ lục:

PHỤ LỤC : KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Đính kèm Quyết định số  115/QĐ-SKHCN ngày 10/ 8 /2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

NSNN

Xã hội hóa

Tổng cộng

1

Gói thầu 01: Truyền thông về sự kiện Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa trên  sóng truyền hình KTV

72,000

72,000

Chỉ định thầu Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019

Tháng 8/2022

Trọn gói

60 ngày

2

Gói thầu 02: Dịch vụ Tiệc kết nối các chủ thể hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo thuộc sự kiện chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa 

75,000

75,000

Tháng 8/2022

Trọn gói

20 ngày

3

Gói thầu 03: Dịch vụ tại Hội trường 46 Trần Phú phục vụ Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa

120,3252

120,3252

Tháng 8/2022

Trọn gói

30 ngày

4

Gói thầu 04: Dịch vụ thuê
màn hình LED sử dụng tại Hội trường A – 46 Trần Phú thuộc Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa

80,850

80,850

Tháng 8/2022

Trọn gói

45 ngày

5

Gói thầu 05: Dịch vụ đặt vé máy bay phục vụ đi lại khách mời dự thuộc Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa

91,000

91,000

Tháng 8/2022

Trọn gói

45 ngày

*Xem chi tiết Quyết định tại đây

Tr.Hương

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết