13/08/2022 15:06        

Kết quả chỉ định thầu đối với Gói thầu 02: Dịch vụ Tiệc kết nối các chủ thể hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo thuộc sự kiện chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyế định số  122/QĐ-SKHCN ngày 12/8/2022 về việc phê duyệt Kết quả chỉ định thầu đối với Gói thầu 02: Dịch vụ Tiệc kết nối các chủ thể hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo thuộc sự kiện chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa. Theo đó:

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02: Dịch vụ Tiệc kết nối các chủ thể hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo thuộc sự kiện chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa,với các nội dung sau:

1. Đơn vị được chỉ định thầu: Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang - Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Mường Thanh. Địa chỉ: Số 60 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

2. Giá trị chỉ định thầu (trọn gói): 75.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu đồng chẵn).

3. Thời gian thực hiện: 20 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

*Xem chi tiết Quyết định tại đây

K.Oanh
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết