12/08/2022 14:55        

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: Truyền thông về sự kiện Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa trên sóng truyền hình KTV

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyế định số  120/QĐ-SKHCN ngày 11/8/2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: Truyền thông về sự kiện Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa trên sóng truyền hình KTV. Theo đó:

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: Truyền thông về sự kiện Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa trên sóng truyền hình KTV,với các nội dung sau:

1. Đơn vị chỉ định thầu: Đài Phát thanh và truyền hình Khánh Hòa Địa chỉ: Đường A1, KĐT An Bình Tân, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Giá trị chỉ định thầu (trọn gói): 72.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng chẵn).

3. Thời gian thực hiện: 60 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

*Xem chi tiết Quyết định tại đây

K.Oanh
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết