26/09/2022 08:30        

Đề tài: “Đánh giá khả năng sinh sản của bò cái lai Zebu khi được phối tinh với bò đực BBB, bò đực Senepol và khả năng sinh trưởng của con lai F1 tại Khánh Hòa” (9/2022 – 8/2025)

1. Tên nhiệm vụ: Đánh giá khả năng sinh sản của bò cái lai Zebu khi được phối tinh với bò đực BBB, bò đực Senepol và khả năng sinh trưởng của con lai F1 tại Khánh Hòa”

  2. Cấp quản lý nhiệm vụ:

 Quốc gia

 Bộ

 Tỉnh

 Cơ sở

  3. Mức độ bảo mật:

 Bình thường

 Mật

 Tối mật

 Tuyệt mật

4. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2022-40202-ĐL

5. Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa

- Họ và tên thủ trưởng: Huỳnh Kim Khánh

- Địa chỉ: Khu liên cơ ngành nông nghiệp Km 4, số 625, đường 23/10, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Điện thoại: (0258).3895955

- Website:  

  • Tỉnh/thành phố: Khánh Hòa
  • Fax:

6. Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa

7. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

1. Họ và tên: Đoàn Thị Tường Vi

- Giới tính: Nữ

- Trình độ học vấn: Bác sĩ thú y

- Chức danh khoa học:

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa

- Điện thoại: 0799453868

- E-mail: tuongvi.tcn@gmail.com

2. Họ và tên: Đoàn Đức Vũ

- Giới tính: Nam

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ

- Chức danh khoa học:

- Chức vụ: Phó Giám đốc Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ - Viện Chăn nuôi

- Điện thoại: 0908240155

- E-mail: doanducvu@yahoo.com

8. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi rõ tên, chức danh khoa học và học vị):

-  BSTY. Đoàn Thị Tường Vi – Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa

- TS. Đoàn Đức Vũ - Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

- BSTY. Nguyễn Thanh Sơn – Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa

- BSTY. Nguyễn Lương Thao – Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa

- ThS. Đậu Văn Hải- Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

- TS. Đoàn Vĩnh - Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

- KS.Huỳnh Ngọc Minh– Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa

- KS. Lưu Nguyên– Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa

- CN. Bùi Thị Thu Hòa– Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa

- ThS. Nguyễn Thanh Vân- Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

- Th.S. Lê Bá Chung- Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

9. Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu chung: Lai tạo một số giống bò thịt cao sản phù hợp với điều kiện chăn nuôi của địa phương nhằm nâng cao năng suất và chất lượng đàn bò thịt, góp phần phát triển ngành chăn nuôi bò của tỉnh Khánh Hòa theo hướng bền vững.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Đánh giá được khả năng sinh sản của bò cái lai Zebu khi được phối tinh với bò đực BBB, bò đực Senepol;

+ Đánh giá được đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng của con lai F1;

+ Xây dựng được quy trình nuôi con lai F1 tại Khánh Hòa.

10. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

- Nội dung 1: Đánh giá khả năng sinh sản của bò cái lai Zebu khi được phối tinh bò đực BBB, bò đực Senepol

- Nội dung 2: Đánh giá đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng của con lai F1 giữa bò đực BBB và Senepol với bò cái lai Zebu

- Nội dung 3: Xây dựng quy trình nuôi con lai F1 giữa bò đực BBB và Senepol với bò cái lai Zebu tại Khánh Hòa

11. Lĩnh vực nghiên cứu:(3)  40202-Khoa học Nông nghiệp

12. Mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm vụ:(4) 1203 Chăn nuôi

13. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu lựa chọn cơ sở dữ liệu bò cái để phối giống, lựa chọn đối tượng bò đực để phối giống;

- Tạo cơ sở dữ liệu bò F1

- Theo dõi, ghi chép số liệu

- Phương pháp xử lý số liệu

14. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- 50 con lai giữa bò đực BBB với bò cái lai Zebu (BBB x lai Zebu), tăng trọng bình quân giai đoạn sơ sinh đến 18 tháng tuổi >800 g/con/ngày;

- 50 con lai giữa bò đực Senepol với bò cái lai Zebu (Senepol x lai Zebu), tăng trọng bình quân giai đoạn sơ sinh đến 18 tháng tuổi >800 g/con/ngày.

- 13 cuốn báo cáo tổng hợp kết quả đề tài “Đánh giá khả năng sinh sản của bò cái lai Zebu khi được phối tinh với bò đực BBB, bò đực Senepol và khả năng sinh trưởng của con lai F1 tại Khánh Hòa” trong đó có 05 cuốn in bìa cứng mạ vàng, ảnh màu;

- 13 bộ gồm 04 Chuyên đề, mỗi bộ gồm:

 + Chuyên đề 1: Khả năng sinh sản của bò cái lai Zebu khi được phối tinh với bò đực BBB, bò đực Senepol;

 + Chuyên đề 2: Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng của con lai giữa bò đực BBB, bò đực Senepol với bò cái lai Zebu;

+ Chuyên đề 3: Đánh giá tiềm năng và giá trị dinh dưỡng nguồn thức ăn sẵn có sử dụng cho chăn nuôi bò thịt;

+ Chuyên đề 4: Mức dinh dưỡng, khẩu phần, khả năng tăng trọng và chất lượng thịt của bò đực F1 giai đoạn vỗ béo;

- 13 bộ các báo cáo số liệu, mỗi bộ gồm:

+ Bộ số liệu về đáp ứng động dục, tỷ lệ phối giống đậu thai, số liều tinh/bò cái đậu thai, hệ số phối/đậu, thời gian động dục lại sau khi sinh, thời gian mang thai, tình trạng đẻ của bò mẹ; giới tính và khối lương bê;

 + Bộ số liệu về màu sắc lông, các chiều đo, chỉ số ngoại hình, khối lượng, tăng trọng của bê/bò F1;

+ Bộ số liệu về sản lượng nguồn thức ăn sẵn có, giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn, lượng thức ăn tiêu thụ của con lai F1, thí nghiệm vỗ béo;

 + Khẩu phần cho bò lai F1 dựa trên nguồn thức ăn sẵn có, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng để vỗ béo theo hướng thịt;

- 13 bộ về Quy trình nuôi con lai F1 giữa bò đực BBB và Senepol với bò cái lai Zebu tại Khánh Hòa;

- Tập huấn kỹ thuật 02 lớp/02 ngày, khoảng 30-40 người tham gia;

- 01 Hội thảo khoa học, 03 Hội nghị tham quan đầu bờ

 - 25 bản báo cáo tóm tắt kết quả đề tài.

- Có 02 bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí chuyên ngành trong nước

- Hỗ trợ tham gia đào tạo 01 thạc sĩ chuyên ngành chăn nuôi

-  Hồ sơ đề tài.

15. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

       Trung tâm khuyến nông, Phòng Nông nghiệp các huyện, thành phố, hộ chăn nuôi, doanh nghiệp chăn nuôi trong tỉnh. Các trường đại học, cao đẳng, trường nghề, các nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh sẽ sử dụng kết quả nghiên cứu này làm tài liệu tham khảo, học tập và ứng dụng vào thực tiễn.

16. Thời gian thực hiện: 36 tháng; từ tháng 9/2022 đến hết tháng 8/2025

17. Kinh phí được phê duyệt: 9.415.649.000 đồng

Trong đó kinh phí SNKH cấp: 1.813.319.000 đồng

18. Quyết định phê duyệt: số 2396/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

19. Hợp đồng thực hiện: số 1402/HĐ-SKHCN ngày 20 tháng 9 năm 2022

 C.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết