22/09/2022 09:02        

Phim Tài liệu “Khánh Hòa – Khát vọng phát triển”, sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút, ngày 23/9/2022 trên kênh truyền hình VTV1

Vừa qua, Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự thuộc Đài truyền hình Việt Nam đã thực hiện Phim Tài liệu “Khánh Hòa – Khát vọng phát triển”.

Nội dung phim nói về các thành tựu của Khánh Hoà trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, anh ninh, xây dựng Đảng; đồng thời, quảng bá những tiềm năng, lợi thế, truyền thống văn hóa và ý chí, quyết tâm, khát vọng phát triển của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Khánh Hòa hướng các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hiện nay, trailer quảng bá về Phim Tài liệu “Khánh Hòa – Khát vọng phát triển” đã được phát trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Phim Tài liệu “Khánh Hòa – Khát vọng phát triển”, sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút, ngày 23/9/2022 trên kênh truyền hình VTV1 Đài Truyền hình Vệt Nam.

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết