12/09/2022 09:10        

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Căn cứ Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tổ chức, phổ biến, quán triệt bằng hình thức phù hợp đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức người lao động và người dân đến khám chữa bệnh tại cơ quan, đơn vị được biết và thực hiện Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Y tế, các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo thực hiện Thông tin, tuyên truyền cho người dân trên địa bàn được biết và thực hiện.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản hồi bằng văn bản về Sở Y tế để phối hợp giải quyết.

* Xem chi tiết Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế tại đây.

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết