07/09/2022 09:01        

Kế hoạch tổ chức chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng nguy cơ, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 8241/KH-UBND ngày 31/8/2022 Kế hoạch tổ chức chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

1. Mục tiêu chung

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, đẩy mạnh tiêm vắc xin, tăng tỷ lệ bao phủ cho các đối tượng, nhất là học sinh chuẩn bị năm học 2022-2023.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đạt ít nhất từ 90% người từ 18 tuổi trở lên thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, cơ sở du lịch, siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh... trên địa bàn tỉnh được tiêm liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) và liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19.

- Đạt ít nhất từ 80% trở lên trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

3. Thời gian: Từ ngày 22/08/2022 đến hết ngày 30/09/2022.

4. Đối tượng triển khai

- Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

- Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi.

- Người từ 18 tuổi trở lên.

5. Phạm vi triển khai

Tất cả các xã, phường, thị trấn trên quy mô toàn tỉnh.

6. Hình thức triển khai

Tiêm chủng chiến dịch, miễn phí.

7. Loại vắc xin

Các loại vắc xin phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế cho phép sử dụng và phân bổ cho tỉnh Khánh Hòa.

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết