12/09/2022 10:08        

Nội quy Tiếp công dân của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa tỉnh Khánh Hòa

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 13/QĐ-TĐC ngày 09/9/2022 Về việc ban hành Nội quy Tiếp công dân. Theo đó:

THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN

- Thời gian:

* Buổi sáng: Từ 07h giờ đến 11h30.

* Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00.

 - Chi cục trưởng tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.

- Hết giờ làm việc công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không được lưu lại Phòng Tiếp công dân./.

*Xem chi tiết Quyết định tại đây.

X.Thắng CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết