02/09/2022 15:27        

Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả Đề tài “Thử nghiệm sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ phế phẩm xương cá của các nhà máy chế biến thủy sản ở Khánh Hòa quy mô phòng thí nghiệm”

Ngày 30/8/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp tỉnh Đề tài “Thử nghiệm sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ phế phẩm xương cá của các nhà máy chế biến thủy sản ở Khánh Hòa quy mô phòng thí nghiệm” do Viện Hải dương học chủ trì thực hiện, Tiến sĩ Lê Hồ Khánh Hỷ làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và đạt được các sản phẩm theo đặt hàng, bao gồm: Sản xuất được Bột nano canxi hydroxyapatit từ xương cá chẽm quy mô phòng thí nghiệm; Quy trình công nghệ sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ phế phẩm xương cá chẽm của các nhà máy chế biến thủy sản ở Khánh Hòa quy mô phòng thí nghiệm; Bộ tiêu chuẩn cơ sở nano canxi hydroxyapatit trích ly từ xương cá;…Sản phẩm của đề tài đóng góp rất lớn cho xã hội trong việc ứng dụng phương pháp, kỹ thuật hóa lý, công nghệ nano trong việc thử nghiệm sản xuất bột nano canxi từ nguyên liệu phế phẩm xương cá của ngành thủy sản, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường và nghiên cứu tái sử dụng một cách hiệu quả nguồn nguyên liệu này.

Kết quả đề tài được Hội đồng đánh giá, xếp loại ĐẠT.

C.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết