01/09/2022 15:24        

Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp tỉnh Đề tài “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà”

Hội đồng nghiệm thu đề tài

Sáng ngày 30/8/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp tỉnh Đề tài “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà”. Đề tài do Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà là cơ quan chủ trì thực hiện, Kỹ sư Đỗ Anh Thy làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và đạt được các sản phẩm theo đặt hàng, bao gồm: Mô hình trồng thử nghiệm sâm Ngọc Linh dưới tán rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà; Báo cáo về điều kiện sinh thái tại địa điểm trồng thử nghiệm sâm Ngọc Linh; Báo cáo đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của sâm Ngọc Linh trồng thử nghiệm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà;  Báo cáo kết quả xử lý thống kê, phân tích số liệu điều tra, đo đạc, thu mẫu;...

Sâm Ngọc Linh không chỉ có giá trị cao về khoa học mà còn có giá trị cao về kinh tế. Thành công của đề tài là cơ sở để nhân rộng mô hình, tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho người dân địa phương, tạo thêm một loài cây có giá trị quý góp phần phục vụ nhu cầu và thu hút khách du lịch đến với Khu bảo tổn thiên nhiên Hòn Bà. Kết quả của đề tài sẽ góp phần tích cực đối với việc gìn giữ và phát triển nguồn gen quý hiếm của sâm Ngọc Linh, tạo nguồn dược liệu quý cho đất nước.

Kết quả đề tài được Hội đồng đánh giá, xếp loại ĐẠT.

C.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết