11/08/2022 15:39        

Kết quả chỉ định thầu đối với Gói thầu 04: Dịch vụ thuê màn hình LED sử dụng tại Hội trường A – 46 Trần Phú thuộc Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 118/QĐ-SKHCN ngày 11/8/2022 về việc phê duyệt Kết quả chỉ định thầu đối với Gói thầu 04: Dịch vụ thuê màn hình LED sử dụng tại Hội trường A – 46 Trần Phú thuộc Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa. Theo đó:

Chỉ định thầu Gói thầu 04: Dịch vụ thuê màn hình LED sử dụng tại Hội trường A – 46 Trần Phú thuộc Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa,với các nội dung sau:

1. Đơn vị chỉ định thầu: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phát Nghi Phương Địa chỉ: số 21 Hà Thanh, Phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa

2. Giá trị chỉ định thầu (trọn gói): 80.850.000 đồng.

(Bằng chữ: Tám mươi triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

3. Thời gian thực hiện: 45 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

*Xem chi tiết Quyết định tại đây

Tr.Hương
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết