11/08/2022 15:35        

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Lắp đặt gian hàng, nhà bạt và thiết bị sân khấu ngoài trời, Dự toán: Lắp đặt gian hàng, nhà bạt và thiết bị sân khấu ngoài trời tổ chức sự kiện Techfest năm 2022, tại thành phố Nha Trang,

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 117/QĐ-SKHCN ngày 11/8/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Lắp đặt gian hàng, nhà bạt và thiết bị sân khấu ngoài trời, Dự toán: Lắp đặt gian hàng, nhà bạt và thiết bị sân khấu ngoài trời tổ chức sự kiện Techfest năm 2022, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với nội dung chính như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tổ chức sự kiện và Quảng Cáo Vietad

2. Giá trúng thầu: 975.000.000 đồng. (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn./.)

3. Loại hợp đồng: trọn gói

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày

*Xem chi tiết Quyết định tại đây

Tr.Hương
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết