03/08/2022 09:49        

Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 7/2022

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng chính phủ

- Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 08/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Danh mục cảng biển Việt Nam (Hiệu lực thi hành từ ngày 08/7/2022).

- Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Hiệu lực thi hành từ ngày 12/7/2022).

- Quyết định 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/07/2022).

- Quyết định số 892/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030 (Hiệu lực thi hành từ ngày 26/7/2022).

- Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030 (Hiệu lực thi hành từ ngày 29/7/2022).

Văn bản của Bộ Công Thương

- Quyết định số 1377/QĐ-BCT ngày 12/7/2022 của Bộ Công Thương về việc gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (vụ việc ER01.AD03) (Hiệu lực thi hành từ ngày 12/7/2022).

- Quyết định số 1403/QĐ-BCT ngày 15/7/2022 của Bộ Công Thương về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme trừ propylen có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2022).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/2022).

- Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (Hiệu lực thi hành từ ngày 11/9/2022).

- Quyết định số 2752/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2022).

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT ngày 20/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2022).

Linh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết