03/08/2022 09:41        

Nghiệm thu Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng cây Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) theo tiêu chuẩn GACP nhằm tạo vùng nguyên liệu cho sản xuất thuốc tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa”

Ngày 27/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học công nghệ cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu Dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025 (bắt đầu thực hiện từ năm 2017) “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng cây Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) theo tiêu chuẩn GACP nhằm tạo vùng nguyên liệu cho sản xuất thuốc tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Dự án do Công ty Cổ phần Trang trại dược liệu Liên Sơn chủ trì thực hiện; đơn vị hỗ trợ chuyển giao chuyển giao công nghệ: Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội; chủ nhiệm Dự án: DS. Nguyễn Đức Bình.

Dự án đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và đạt được các sản phẩm theo hợp đồng; Đã tiếp thu và cơ bản làm chủ được 3 quy trình (Quy trình kỹ thuật nhân giống sa nhân tím; Quy trình kỹ thuật thâm canh sa nhân tím theo GACP; Quy trình kỹ thuật thu hái, sơ chế và bảo quản sa nhân tím theo GACP); Đã xây dựng được mô hình nhân giống sa nhân tím, từ vườn ươm này đã xây dựng mô hình trồng và phát triển được mô hình trồng cây sa nhân tím; Xây dựng được mô hình sơ chế và bảo quản dược liệu, …

Kết quả dự án góp phần định hướng cho người dân mở rộng đối tượng trồng trọt sang cây dược liệu, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương; Xây dựng được mô hình liên kết 4 nhà: nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, nhà nông, trong đó doanh nghiệp là nồng cốt; Ngoài ra việc phát triển cây dược liệu góp phần giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội vùng Dự án.

Kết quả Dự án được Hội đồng đánh giá, xếp loại Khá.

C.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết