29/07/2022 09:05        

Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà

Ngày 28/7/2022 tại Hội trường Tỉnh uỷ Khánh Hoà đã diễn ra Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; đồng chí Nguyễn Khắc Toàn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Nguyễn Tấn Tuân -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà; đồng chí Hà Quốc Trị -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hoà. Cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố…

Hội nghị đã nghe báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Sở Nội vụ và các báo cáo tham luận: “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền gắn với CCHC” của Ban Dân vận Tỉnh uỷ; “Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế và định hướng thời gian tới” của Sở Tài chính; “Kết quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà và phương hướng thời gian tới” của Sở Thông tin và Truyền thông”; “Giải pháp cụ thể hoá Chương trình hành động số 12-CTr-TU vào thực tiễn địa phương -kết quả thực hiện” của Huyện uỷ Khánh Vĩnh.

Mục tiêu chung của CCHC trong thời gian tới là phải cụ thể hoá và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVIII và các nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh uỷ có liên quan đến CCHC, chuyển đổi số. Thực hiện nhất quán mục tiêu xây dựng bộ máy chính quyền tỉnh Khánh Hoà minh bạch, dân chủ, chuyên nghiệp, trong sạch, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển và hội nhập quốc tế; bộ máy các cấp chính quyền địa phương phải đủ năng lực đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân theo định hướng đến năm 2030 Khánh Hoà là thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị thông minh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Tỉnh uỷ đã trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 05 năm thực hiện chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh uỷ.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng được vinh danh và nhận Bằng khen trong 15 tập thể trên.

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết