27/07/2022 14:37        

Thay đổi thời gian tổ chức Techfest Vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên năm 2022 tại thành phố Nha Trang

Tại cuộc họp ngày 21/7/2022 về công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình Techfest Vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên năm 2022 tại Khánh Hòa, sau khi nghe Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Ban tổ chức) báo cáo tiến độ, nhiệm vụ, công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình Techfest Vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên năm 2022 tại Khánh Hòa, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng Ban tổ chức Lê Hữu Hoàng kết luận như sau:

Để Kế hoạch tổng thể của Chương trình Techfest Vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên năm 2022 tại Khánh Hòa được tổ chức đầy đủ, chu đáo, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý thời gian tổ chức Techfest Vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên năm 2022 tại Khánh Hòa vào ngày 19 và 20/8/2022 trên cơ sở thống nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 342/PTTTDN-TRKN ngày 21/7/2022 của Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ về việc thay đổi thời gian tổ chức Techfest Vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên năm 2022 tại thành phố Nha Trang.

Như vây, Chương trình Techfest Vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên năm 2022 tại Khánh Hòa sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20/8/2022 (thay cho ngày 29 và 30/7/2022 như trong Kế hoạch 6066/KH-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) để Ban Tổ chức có thêm thời gian chuẩn bị tốt hơn cho sự kiện và khớp nối với chuỗi sự kiện Techfest quốc gia

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết