24/07/2022 14:15        

Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp tỉnh “Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bè đưng (Gnathanodon speciosus Forsskål, 1775) trong lồng bằng thức ăn công nghiệp tại Khánh Hòa”

Ngày 19/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bè đưng (Gnathanodon speciosus Forsskål, 1775) trong lồng bằng thức ăn công nghiệp tại Khánh Hòa” do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III là đơn vị chủ trì thực hiện; Tiến sĩ Võ Thế Dũng làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và đạt được các sản phẩm theo đặt hàng, bao gồm: Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bè đưng trong lồng bằng thức ăn công nghiệp; Triển khai được 02 mô hình nuôi thương phẩm cá bè đưng trong lồng bằng thức ăn công nghiệp cho 01 hộ dân và 01 doanh nghiệp ứng dụng quy trình được xây dựng; biên soạn tài liệu tập huấn để đào tạo kỹ thuật viên và tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân nắm vững được quy trình...

Kết quả của đề tài góp phần định hướng sử dụng thức ăn công nghiệp trong nuôi cá biển giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường nuôi, hạn chế làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản từ khai thác nguồn thức ăn tươi sống tự nhiên; đồng thời có được Quy trình kỹ thuật nuôi một đối tượng mới (cá bè đưng) tạo thêm cơ hội, sự lựa chọn cho người nuôi thủy sản, dần dần phát triển nuôi xa bờ sử dụng hiệu quả diện tích mặt nước biển khơi xa bờ.

Kết quả đề tài được Hội đồng đánh giá, xếp loại ĐẠT.

C.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết