10/07/2022 16:22        

Kế hoạch tổ chức Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tổng thể Tổ chức Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại Nha Trang (Kế hoạch 6066/KH-UBND ngày 04/7/2022), gồm các nội dung chính như sau:

Chủ đề: Khung trời Cửa biển – Sáng tạo bứt phá

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2022

Mục đích:

- Kiến tạo và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa nói riêng và Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung, phát huy các tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với các mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các cấp, ngành, các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân chủ thể của hệ sinh thái; hình thành tư duy đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Nâng cao năng lực các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung (các doanh nghiệp khởi nghiệp, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo).

- Xây dựng và kết nối mạng lưới chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư trong nước quốc tế với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa nói riêng và Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung.

- Đối thoại chính sách cấp cao giữa các chuyên gia, nhà quản lý với cộng động khởi nghiệp để đề xuất xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với thực tiễn địa phương và khu vực.

- Quảng bá các sản phẩm/dịch vụ khoa học công nghệ và sản phẩm chủ lực, kết nối sản phẩm đến người tiêu dùng, nhà quản lý, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển, mở rộng thị trường, định hướng phát triển cho các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp trong thời gian tới.

*Xem chi tiết Kế hoạch 6066/KH-UBND tại đây

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết