19/07/2022 15:50        

Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022

Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (SHCN) năm 2022 cho các cá nhân có nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN theo quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về SHCN, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 (sau đây gọi là Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN) với thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ kiểm tra

Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2022 tại 02 địa điểm là Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (tuỳ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký thực tế).

2. Nội dung kiểm tra 

Nội dung kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN và Quy chế Kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN ban hành theo Quyết định số 4363/QĐ-SHTT ngày 30/10/2020 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (được đăng trên trang tin điện tử http://www.ipvietnam.gov.vn).

3. Điều kiện, thủ tục đăng ký dự kiểm tra

Những cá nhân đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 59 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN và có Hồ sơ đăng ký dự kiểm tra hợp lệ theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 59 của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN có thể đăng ký tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN (Tờ khai đăng ký tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN làm theo mẫu 05-KTNV (Phụ lục E) của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN (mẫu Tờ khai trên trang tin điện tử http://www.ipvietnam.gov.vn)).

4. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự kiểm tra: 

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kể từ ngày ban hành Thông báo này đến 16h30 ngày 12/8/2022 (tính theo dấu bưu điện với hồ sơ được nộp qua bưu điện).

Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Cục Sở hữu trí tuệ theo các địa chỉ sau:

- Trụ sở chính: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

*Xem chi tiết Thông báo tại đây

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết