29/06/2022 10:28        

Hội đồng KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Tai bồ (Platax teira Forsskål, 1775) tại Khánh Hòa”

Chiều ngày 17/6/2022, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh:Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Tai bồ (Platax teira Forsskål, 1775) tại Khánh Hòa. Đây là đề tài được Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) Khánh Hòa đặt hàng tuyển chọn tại Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch KH&CN năm 2022. Đề tài có 01 hồ sơ của Trường Đại học Nha Trang  đủ điều kiện tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng được quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá tai bồ tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả dự kiến gồm: quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá tai bồ với các thông số kỹ thuật: tỷ lệ thành thục sinh sản ≥ 60%; tỷ lệ thụ tinh ≥ 60%; tỷ lệ nở ≥ 80%; tỷ lệ sống cá bột lên cá hương cỡ 1,5 - 2,0 cm ≥ 10%; tỷ lệ sống cá hương lên cá giống cỡ 5- 6 cm ≥ 70%. Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá tai bồ trong lồng bè trên biển bằng thức ăn công nghiệp đạt năng suất ≥ 6 kg/m3 nước; tỷ lệ sống ≥ 75%; kích thước cá thương phẩm ≥ 0,7 kg/con; FCR ≤ 2,5; thời gian nuôi ≤ 12 tháng. Cá bố mẹ thành thục: 30 cặp, kích cỡ > 3 kg/con; Sản xuất được 40.000 con cá giống nhân tạo, kích cỡ 5- 6 cm; Sản lượng cá thương phẩm: 1 tấn, kích cỡ thương phẩm ≥ 0,7 kg/con; Chuyển giao 1 mô hình sản xuất giống (quy mô 10.000 con, cỡ 5- 6 cm) và 1 mô hình nuôi thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp cho hộ dân (sản lượng 500 kg, cỡ 0,7 kg/con); Đào tạo 2 kỹ thuật viên và 40 lượt người dân được tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá tai bồ.

Thuyết minh đề tài được Hội đồng KH&CN đánh giá đạt tổng số điểm trung bình các tiêu chí là: 74,78 điểm; 09/9 phiếu phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của nhiệm vụ (trong đó có 02 phiếu của UVPB đánh giá phù hợp), đủ điều kiện thông qua để triển khai thực hiện. Thời gian thực hiện dự kiến 30 tháng./.

K.Dàn
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết