25/06/2022 16:47        

Hội thảo “Tập huấn về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc”

Hiện nay truy xuất nguồn gốc là nhu cầu tất yếu của thị trường, giúp các bên liên quan truy cập thông tin nhanh chóng và chính xác, là cánh cửa cho hàng hoá của Việt Nam xâm nhập vào các thị trường khó tính, là chìa khoá lòng tin cho khách hàng. Thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc, doanh nghiệp có thể nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời sự cố xảy ra đối với sản phẩm, kịp thời có hành động thu hồi hoặc loại bỏ sản phẩm khỏi chuỗi cung ứng. Có thể nói truy xuất nguồn gốc đang từng bước trở thành công cụ đắc lực góp phần quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có hiệu quả và bảo vệ người tiêu dùng.

Để đẩy mạnh hoạt động truy xuất nguồn gốc, ngày 19/01/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100). Ngày 21/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2022/NĐ-CP bổ sung thêm quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa vào Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hoạt động này.

Ngày 02/6/2022, tại TP. Nha Trang, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia chủ trì, phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo Tập huấn về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc với sự tham dự của 64 đại biểu đại diện các Sở, ban, ngànhcác doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia đào tạo của Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia giới thiệu tổng quan về mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc cùng các văn bản quy định liên quan. Đồng thời, hướng dẫn áp dụng mã số mã vạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh; hướng dẫn triển khai áp dụng truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, việc triển khai hoạt động tập huấn, đào tạo nhằm giúp các đơn vị, doanh nghiệp hiểu và tuân thủ đúng các quy định liên quan đến áp dụng mã số mã vạch đồng thời có góc nhìn tổng thể về Đề án 100; từ đó giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, kinh nghiệm và các giải pháp trong quá trình triển khai, áp dụng thực tế truy xuất nguồn gốc đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đạt được hiệu quả cao.

Thanh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết