28/06/2022 10:49        

Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2022 và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Ngày 4.5.2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về Ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28.6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày Gia đình Việt Nam kỉ niệm thường niên, nhằm tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt; tạo cơ hội để các thành viên gắn kết, sum vầy.

Đây cũng là dịp để tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, ngày Gia đình Việt Nam còn là ngày để những con người đất Việt hướng về cội nguồn, về người thân, qua đó lưu giữ những tình cảm đẹp, những giá trị văn hoá cao quý của dân tộc. Bởi lẽ dù có đi đâu, gia đình vẫn là nơi để nhớ, để yêu thương và để quay trở về.

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, UBND tỉnh đã có công văn Công văn số 3912/UBND-KGVX ngày 04/5/2022 về việc triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2022. Theo đó, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương  tổ chức các hoạt động truyền thông kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2022) theo chủ đề: “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc” và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (thời gian từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022).

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết