22/06/2022 09:20        

Phiên họp thứ nhất xem xét tiếp nhận hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 của Hội đồng sơ tuyển tỉnh Khánh Hòa

Ngày 21/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa - Cơ quan thường trực Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) tại địa phương đã tổ chức phiên họp thứ nhất của Hội đồng sơ tuyển (HĐST) GTCLQG năm 2022 tỉnh Khánh Hòa để xem xét, tiếp nhận và triển khai công tác đánh giá hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2022 của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể là Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Bà Lê Vinh Liên Trang - Giám đốc Sở KHCN, Chủ tịch HĐST, chủ trì cuộc họp; cùng tham dự có các thành viên của HĐST và các thành viên của Tổ chuyên gia đến từ các sở chuyên ngành (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính) dự kiến sẽ tham gia đánh giá hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2022 của doanh nghiệp nói trên.

Tại cuộc họp, sau khi xem xét tính hợp lệ của hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2022 của Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa; HĐST GTCLQG năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất tiếp nhận và tổ chức tiến hành triển khai các bước tiếp theo đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ theo quy định đối với hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2022 của Công ty này.

Các thành viên HĐST cũng đã thống nhất ban hành Kế hoạch hoạt động của HĐST GTCLQG năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa; thống nhất đề xuất Sở KHCN thành lập Tổ chuyên gia đánh giá GTCLQG năm 2022 tỉnh Khánh Hòa để triển khai công tác đánh giá hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2022 của Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa theo quy định.

Đồng thời, để công tác sơ tuyển xét thưởng doanh nghiệp của tỉnh tham dự GTCLQG năm 2022 được triển khai thuận lợi và đạt kết quả cao, Ông Nguyễn Hoài Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa, Thư ký HĐST đã giới thiệu tóm tắt về hoạt động đánh giá và các giai đoạn của quá trình đánh giá hồ sơ tham dự GTCLQG của doanh nghiệp, trên cơ sở quy định tại Thông tư số 27/2019/BKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ KHCN./.

Lan CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết