02/06/2022 10:17        

Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch Số 4263/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và căn cứ Công văn số 1357/STTTTCNTTBCVT ngày 26/5/2022 của Sở Thông tin và truyền thông về việc triển khai thực hiện Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022.

Mục đích của Kế hoạch

- Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Sở; đảm bảo khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng; đề ra các giải pháp ứng phó khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về an toàn thông tin đối với cán bộ, công chức viên chức của Sở và đơn vị

- Đảm bảo các nguồn lực và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai kịp thời, hiệu quả các phương án ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng.

*Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết